Hovedside

FELLES SPRÅKLÆRERDAG IGJEN!

Lørdag 20. mars 2021, kl. 10:00 – Webminar, Zoom

Vurdering med fagfornyelsen. Hvordan ta i bruk det europeiske rammeverket? Hva betyr f.eks. A2-kompetanse?

Skriv datoen i kalenderen din! [Påmelding kreves, frist 10/03-2021]