Program

Program, foredrag og foredragholdere i PDF – Påmelding kreves, frist 10/03-2021

10:00-10:15Informasjon + Velkommen (UBO)
Bienvenidos (José María Izquierdo) – Bienvenus (Ingvild Nielsen) – Willkommen (Andrea Vaske)
10:15-11:15Felles foredrag
Ny eksamen i fremmedspråk – hva og hvordan skal vi teste?
Ane Christiansen
11:15-11:30Pause
11:30-12:00Felles foredrag
Underveisvurdering i fremmedspråk
Ane Christiansen
12:00-12:30Lunsj og treff i wonder.me
FRANSK
12:30-13:30Digitale Escape Game.
Solena Pradayrol
13:30-13:45Pause
13:45-14:30La Francophonie en classe de FLE.
Amalia Ardelean
SPANSK
12:30-13:00Hvordan kan muntlig produksjon i fremmedspråk økes og vurderes ved bruk av video/audioavspilling i undervisning?
Víctor Muñoz Cayuela
13:00-13:15Pause
13:15-13:45Interkulturell læring i spansk på ungdomstrinnet: bruk av autentisk materiale og underveisvurdering.
Berit Grønn og Hilde Remvik Leirvik
13:45-14:00Pause
14:00-14:45Hvordan få elevene til å vurdere egen kompetanse?
Margrethe Heltzer Anderssen
TYSK
12:30-13:15Das Lesen als sprachliches, kommunikatives und kulturelles Lernen.
Berit Hope Blå.
13:15-13:30Pause
13:30-14:15Schreibprozessen gestalten und Schreibkompetenz entwickeln.
Berit Hope Blå